Instalacja Fotowoltaiczna dla Twojego domu

Wydzierżawimy działki pod fotowoltaikę


2022-01-07

Foto Volt Eko Energia S.A. wydzierżawi działki rolne z przeznaczeniem na realizację farm fotowoltaicznych.

Poniżej przedstawiamy ogólne warunki dzierżawy działki pod fotowoltaikę.

Parametry ogólne

• Powierzchnia łączna działki/działek: 2 - 35 ha
• Rzut: kształt regularny; szerokość w osi wschód-zachód > 50 m
• Ukształtowanie terenu: teren płaski lub nachylony w stronę południową
• Cechy dodatkowe: brak obiektów i elementów zacieniających; brak konieczności niwelowania terenu; brak konieczności przeprowadzania wycinki drzew wymagającej zgłoszenia

II. Status i klasyfikacja gruntu

• MPZP: teren nie objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub teren, dla którego plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej
• Klasa gruntu w przypadku gruntów ornych: IV-VI mineralne
• Obszary chronione: teren poza obszarami chronionymi jak np. Natura 2000

III. Infrastruktura

• Sieć energetyczna: linia energetyczna SN (15 kV) przechodząca przez działkę lub znajdująca się w jej najbliższym sąsiedztwie w odległości do 500 m lub punkt GPZ w pobliżu
• Droga dojazdowa: bezpośrednie sąsiedztwo publicznej drogi dojazdowej umożliwiającej transport > 20 t

IV. Dzierżawa

• Umowa Dzierżawy: 29 lat
• Wynagrodzenie od 10.000zł do 15.000zł / ha rocznie (w zależności od kształtu gruntu, odległości od linii SN, GPZ, lokalizacji itp.)

VI. Lokalizacja

• śląskie, dolnośląskie, małopolskie, łódzki, opolskie
• grunty rolne, poprzemysłowe, nieużytki

 

Posiadasz działki pod fotowoltaikę, chcesz poznać ceny dzierżawy gruntu pod fotowoltaikę? Zapraszmy do kontaktu w sprawie wynajmu działki pod fotowoltaikę.

 

Tu nas znajdziesz:

2019-2023 © Foto Volt Eko - Fotowoltaika Katowice. Fotowoltaika Tychy, Fotowoltaika Śląsk. Doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowicach, Tychach, Chorzowie, Gliwicach i innych miejscowościach Górnego Śląska.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net