Instalacja Fotowoltaiczna dla Twojego domu

Mój Prąd 3.0 uzależniony od zakresu inwestycji


2021-03-18

Kolejny nabór wniosków do programu Mój Prąd ma ruszyć z początkiem lipca 2021 r.  NFOŚiGW podał już pierwsze warunki i potwierdził, że z dofinansowania w programie Mój Prąd będą mogli skorzystać prosumenci, którzy zainwestowali w fotowoltaikę jeszcze przed uruchomieniem kolejnego naboru. 

NFOŚiGW informuje, że program Mój Prąd 3.0 będzie finansowany ze środków UE. Koszty kwalifikowane stanowić będą wydatki poniesione w okresie od 1 lutego 2020 r. do 3 grudnia 2023 r. Czyli osoby wnioskujące, które zakupiły i zainstalowały fotowoltaikę przed ogłoszeniem naboru ale zrobiły to po 31 stycznia 2020 r. również będą mogły skorzystać z programu po spełnieniu reszty warunków określonych w programie.

Głównym celem kolejnej odsłony programu Mój Prąd ponownie pozostanie zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, ma być jednak zwiększony nacisk na autokonsumpcję wytworzonej energii.

Dofinansowanie trafi do osób fizycznych produkujących energię elektryczną do własnych potrzeb, które posiadają zawartą umowę kompleksową, określającą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Będzie można skorzystać z dofinansowania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz na dodatkowe urządzenia, które zwiększą autokonsumpcję wytworzonej energii elektrycznej.

Aktualnie NFOŚiGW prowadzi jeszcze rozmowy dotyczące dofinansowania w ramach nowej odsłony programu Mój Prąd z uwzględnieniem poszerzenia dotychczasowego zakresu programu o takie elementy jak: ładowanie samochodów elektrycznych, systemy zarządzania energią w domu czy magazyny ciepła lub chłodu.

Nabór wniosków o dotację z nowej edycji programu Mój Prąd planowany jest od 1 lipca do 20 grudnia 2021 r. (możliwe jest wydłużenie). Nabór będzie mógł też zostać skrócony w przypadku wyczerpania środków.

 

Tu nas znajdziesz:

2019-2023 © Foto Volt Eko - Fotowoltaika Katowice. Fotowoltaika Tychy, Fotowoltaika Śląsk. Doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowicach, Tychach, Chorzowie, Gliwicach i innych miejscowościach Górnego Śląska.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net