Instalacja Fotowoltaiczna dla Twojego domu

Dotacje online na pompy ciepła, termomodernizację i fotowoltaikę


2020-07-26

NFOŚiGW uruchomiło internetowy kanał przyjmowania wniosków w programie dotacji na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła w domach jednorodzinnych Czyste Powietrze. Na rządowym portalu gov.pl platforma ta działa w skali ogólnopolskiej.

Jak złożyć e-wniosek o dotację w ramach programu Czyste Powietrze?

Aby prawidłowo przeprowadzić procedurę składania wniosku, najpierw należy odwiedzić stronę gov.pl i zalogować się na niej po dokonaniu rejestracji. W celu złożenia wniosku odwiedzić trzeba zakładkę „Nieruchomości i środowisko”, następnie „Skorzystaj z programu Czyste Powietrze”. Proces musi być sfinalizowany poprzez złożenie podpisu elektronicznego – można tego dokonać poprzez profil zaufany bądź podpis kwalifikowany.

Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą skorzystać z dotychczasowej ścieżki, logując się na Portalu Beneficjenta. Dostępny jest on na stronie odpowiedniego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wniosek musi być wydrukowany, wypełniony oraz podpisany. Dostarcza się go wraz z załącznikami w wersji papierowej do wybranego WFOŚiGW bądź gminy.

Zaznaczyć trzeba, że przy ubieganiu się o podstawowe dofinansowanie, nie ma już konieczności załączenia do wniosku audytu energetycznego oraz dokumentu potwierdzającego dochody – wystarczy oświadczenie wnioskodawcy. W przypadku braku księgi wieczystej, do wniosku o dofinansowanie dołączyć trzeba tylko dokumenty poświadczający własność nieruchomości albo zgodę współwłaścicieli budynku lub małżonka na realizację inwestycji.

Jeśli dotacja ma być podwyższona, należy dołączyć także dokument potwierdzający dochody, wydawany przez gminę.

Dofinansowanie obejmuje inwestycje zakończone, nierozpoczęte lub w trakcie realizacji, natomiast rozliczenie dotyczy kosztów poniesionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku i nie wcześniej niż przez 15 maja 2020 r. Dofinansowane przedsięwzięcie musi zostać zakończone w terminie maksymalnie 30 miesięcy od złożenia wniosku.

Jakie są nowe zasady dotacji?

Dofinansowanie przyjmuje formę dotacji i obejmuje tylko budynki z pozwoleniem na użytkowanie, nie mogą być to też budynku w trakcie budowy. Beneficjentami programu Czyste Powietrze mogą zostać osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych bądź znajdujących się w nich lokali mieszkalnych.

Przeznaczenie dofinansowania to wymiana, zakup oraz montaż źródeł ciepła, instalacja centralnego ogrzewania i ciepła wody użytkowej, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna, drzwiowa, a także dokumentacja projektowa i audyt energetyczny. Nowością są także mikroinstalację fotowoltaiczne.

Podstawowy poziom dofinansowania (20 tys. zł) przyznawany przy maksymalnym dochodzie 100 tys. zł rocznie. Podwyższona dotacja (32 tys. zł) dotyczy gospodarstw domowych z przychodem do 1400 zł netto na osobę miesięcznie lub do 1960 dla gospodarstw jednoosobowych.

Banki współpracujące z NFOŚiGW będą mogły udzielać komercyjnych pożyczek na inwestycje realizowane w ramach programu Czyste Powietrze.

Tu nas znajdziesz:

2019-2023 © Foto Volt Eko - Fotowoltaika Katowice. Fotowoltaika Tychy, Fotowoltaika Śląsk. Doradztwo, sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych w Katowicach, Tychach, Chorzowie, Gliwicach i innych miejscowościach Górnego Śląska.
Projekt i wdrożenie: fdgstudio.net